Algemeen

Regionale structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018-2021 binnenkort ter inzage

Door Gemeente Echt-Susteren

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn een regionale Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 voor te bereiden.
|Doorsturen