Algemeen

NIEUWS VAN DE DORPSRAAD SUSTEREN


NIEUWS VAN DE DORPSRAAD SUSTEREN

De stichting Dorpsraad Susteren stelt zich ten doel om de leefbaarheid, het woongenot en het welzijn van de inwoners van de kern Susteren, inclusief Heide, te behouden dan wel te verbeteren.
Het bestuur bestaat uit 6 personen, op de voet gevolgd wordt door zo’n 6 actieve deelnemers aan de maandelijkse vergaderingen en een 40-tal ondersteunende leden van de Dorpsraad. Omdat we onze focus langzaam verleggen van infrastructurele werken naar activiteiten op het sociaal-maatschappelijk vlak zijn we op zoek naar enthousiaste inwoners van Susteren die als bestuurslid actief willen bijdragen aan de verbetering van het leefklimaat in onze kern. Spreekt deze vraag u aan en wilt u het fijne ervan weten, neem dan contact met ons op via secr.dr.susteren@lijbrandt.nl.

Sinds in april 2018 de website Susteren.NU van het Internet verdween, was de Dorpsraad Susteren verstoken van een medium waarop nieuwtjes, agenda’s en notulen van vergaderingen konden worden gepubliceerd. Met de recente uitbreiding van het bestuur met Armand Gielen hebben we iemand binnengehaald die dit probleem in één klap oploste. Hij heeft direct een simpele eigen website op touw gezet, waarmee we iedereen in Susteren vanaf nu weer van informatie kunnen voorzien.
Dus wilt u op de hoogte blijven van hetgeen waar we mee bezig zijn, ga dan naar onze website via de link: https://dorpsraad-susteren.weebly.com/
Via het contactformulier op onze site kunt u ons tevens op de hoogte stellen van initiatieven waar u, uw organisatie of buurtbewoners mee aan de slag zijn of willen. In veel gevallen kunnen we u bij dit soort zaken van advies dienen of ondersteuning verlenen. Het is niet zo dat de Dorpsraad zich dit soort initiatieven eigen maakt en de kar gaat trekken. Dit even om misverstanden te voorkomen. Ook voor vragen is dit formulier de simpelste methode.
|Doorsturen