gmb-2018-281649 : Echt-Susteren

Door Gilsing lokale media
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen Verordening onroerendezaakbelastingen 2019
|Doorsturen